بمب ساعتی آمریکا با هدف باقی نگه داشتن نیروهایش در عراق

به گزارش مجله مدیاپلیر، بازگردانیدن حدود صد خانواده داعشی از اردوگاهی در سوریه به یک اردوگاه در استان نینوا در شمال غرب عراق، این روزها جنجال زیادی در عراق به پا نموده و بعضی از آن به مثابه بمب ساعتی آمریکا با هدف باقی نگه داشتن نیروهایش در عراق نام بردند.

بمب ساعتی آمریکا با هدف باقی نگه داشتن نیروهایش در عراق

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از المعلومه، نمایندگان، کارشناسان امور امنیتی و نیز فرماندهان حشد شعبی عراق به انتقال خانواده های داعشی از اردوگاه الهول در سوریه به اردوگاه الجدعه در جنوب موصل واکنش نشان دادند.

محمود الاعرجی فرمانده تشکیلات حشد شعبی در سنجار، اصرار دولت مصطفی الکاظمی در این باره را مایه تعجب دانست و گفت: منطقی نیست که دولت قربانیان داعش به ویژه زنان و بچه ها به ویژه آنانی که تا به امروز از آنها خبری نیست را رها کند و اولویت خود را در بازگردانیدن خانواده های داعشی به اردوگاه الجدعه در نینوا قرار دهد.

وی افزود: بهتر آن است که دولت و وزارت مهاجرت در راستای جستجوی از خانواده هایی که اسیر داعش شدند و همچنان از سرنوشت آنها خبری نیست، باشند. صدها جوان، و زن و کودک همچنان مفقود هستند.

الاعرجی گفت: دولت باید به دنبال مفقودینی که هنوز تحت سیطره داعش در اردوگاه الهول هستند باشد و آنها را در میان افکار جنایتکارانه رها نکند.

گزینه بسیار بدی بود

باسم خشان نماینده مجلس عراق درباره تبعات دردناک این موضوع هشدار داد و گفت: مناطق آزاد شده در معرض تبعات دردناک بازگردانیدن خانواده های داعشی از اردوگاه الهول به کشور قرار گرفته است و این بسیار گزینه بدی بود.

وی افزود: همه اطلاعات حاکی از آن است که بخش اعظم خانواده ها در اردوگاه الهول مرتبط به سرنموده ها و عناصر داعشی است اما همچنان اصرار بر وارد کردن آنها به عراق است.

خشان گفت: این گزینه بسیار بد و اقدامی نامناسب است و دارای تبعاتی بر مناطق آزادشده از لوث داعش خواهد بود و احتمالا مشکل ساز خواهد شد.

وی ضمن ابراز تعجب از موافقت دولت عراق با ورود خانواده های داعش به عراق، تاکید نمود: این احتیاج به آنالیز و جویا شدن نظر مردم را داشت. اردوگاه الهول مشکل پیچیده ای است که به کل خاورمیانه مربوط می گردد زیرا هزاران خانواده از تابعیت های مختلف که در میان آنها عراقی هم حضور دارند، را شامل می گردد. خطرناک بودن آن از حیث وجود تفکر رخنه نموده در عقول این خانواده هاست که باید به آن توجه گردد.

بازگشت داعش به نینوا یعنی بازگشت تروریسم و تجارب سابق

ائتلاف فتح درباره بازگردانیدن داعشی ها به نینوا هشدار داد و آنرا به مثابه بازگردانیدن تروریسم و تجارب سابق دانست.

محمد البلداوی عضو ائتلاف فتح عراق گفت: بازگردانیدن خانواده های داعشی به مفهوم بازگشت تروریسم و تجارب سابق است و غیرطبیعی است که عراق میزبان این خانواده ها باشد در حالی که همه کشورها آنرا مورد مخالفت قرار داده اند.

وی افزود: دولت بهتر می بود که قراردادهای نیروهای حشد شعبی که جانفشانی کردند را تجدید می کرد نه بازگردانیدن داعشی هایی که بچه ها و زنان را کشتند و اراضی را غصب کردند.

البلداوی گفت: بازگردانیدن این خانواده ها به استان نینوا، خطری برای زندگی بچه ها و جوانان این استان است زیرا آنها در بافت اجتماعی آن وارد می شوند. بازگشت خانواده های تروریستی به نینوا مردود است و ما نمی توانیم که تجربه جدیدی داشته باشیم.

وی افزود: بازگردانیدن این خانواده ها جنایتی در حق دستاوردهای محقق شده است. بسیار سخت است که خانواده هایی که تفکر تروریستی، قتل و سربریدن دارند به زندگی عادی میان مردم بازگردند و با جامعه عجین شوند.

تهدید برای بافت جامعه عراق

حجی کندور رئیس جنبش ایزدی برای اصلاحات و پیشرفت درباره تبعات انتقال خانواده های داعشی به اردوگاه الجدعه هشدار داده و آنرا تهدیدی برای بافت اجتماعی عراق قلمداد کرد.

وی افزود: مخالفت مردمی و عشایری با بازگردانیدن خانواده های داعشی و قرار دادن آنها در داخل اردوگاه الجدعه وجود دارد. این خانواده ها با داعشی های خارج از عراق ارتباط دارند.

کندور تاکید نمود: حدود 2900 زن و کودک ایزدی همچنان مفقود هستند و بهتر بود که دولت در ابتدا جویای احوال آنها می شد. انتقال این خانواده های داعشی تصمیم خطرناک و تهدید نماینده بافت اجتماعی عراق است.

خانوادهای تربیت شده برای قتل و ترور

کمیسیون حقوق بشر مجلس عراق هم این اقدام دولت را اشتباه توصیف کرد و آنرا زمینه ساز مسائل اجتماعی و سیاسی دانست.

احمد الکنانی عضو کمیسیون حقوق بشر مجلس عراق گفت: راهکاری که دولت عراق برای حل خانواده های داعشی برگزید بسیار اشتباه بود زیرا این خانواده ها بر اساس قتل، ربودن و دیگر جنایات تربیت شده اند.

وی افزود: اقدام دولت در بازگردانیدن این داعشی ها به مناطقشان به شکلی حساب نشده و بی برنامه، زمینه ساز مسائل اجتماعی و سیاسی در آینده به ویژه با جوانان الشبک و ترکمن شیعه که از جنایات قتل و آوارگی به دست آنها رنج برده اند، خواهد شد.

الکنانی گفت: کمیسیون حقوق بشر از دولت خواست از برنامه ای که این کمیسیون تهیه نموده است استفاده کند اما به این برنامه ها توجهی نشد.

امنیتی باقی نخواهد ماند

حسین نرمو نماینده استان نینوا در مجلس عراق بازگشت خانواده های داعشی از اردوگاه الهول به استان نینوا را عامل بی ثباتی دانست و گفت: بازگشت این خانواده ها در این شرایط مسائل زیادی در سطح امنیتی ایجاد خواهد نمود و خطرات زیادی با توجه به شبکه های تروریستی در بسیاری از مناطق به وجود خواهد آورد.

وی گفت: بهتر بود که موضع کارشناسی می شد و به جانفشانی شهیدان و قربانیان احترام گذاشته می شد و به حقوق مشروع آنها قبل از دست زدن به این اقدام توجه می شد. این بحران امنیتی ایجاد می نماید که استفاده نماینده از آن هم داعش است.

بازگردانیدن خانواده های داعشی اهانت به ایزدی ها

محما خلیل فرماندار سنجار هم بازگردانیدن این خانواده های داعشی را اهانتی به ایزدی ها دانست و گفت: ایزدی ها در معرض کشتار جمعی به دست داعش واقع شده اند. اولویت باید در بازگشت ثبات به منطقه سنجار و خانواده های آواره آن به جای بازگردانیدن خانواده های داعش می بود.

وی افزود: دولت عراق اهتمامی به موضوع سنجار و دردهای خانواده های ایزدی نکرد و بزرگترین اهانت به ایزدی ها عبور این خانواده های داعشی به وسیله سنجار بود و این نشان دهنده نادیده دریافت کشتار ایزدی ها به دست داعش است.

ردپای آمریکایی ها در موضوع انتقال داعشی ها به عراق

فاضل جابر نماینده ائتلاف فتح در مجلس عراق درباره استفاده آمریکایی ها از خانواده های الهول و الجدعه که شامل هزاران اسیر داعشی است به عنوان برگه ای برای برهم زدن امنیت و ثبات عراق هشدار داد و از این طرف ها خواست که بر دامنه اقدامات اطلاعاتی خود بیافزایند و مراقب تحرکات این خانواده ها باشند و تا وارد موصل و دیگر شهرهای آزاد شده نشوند.

وی افزود: وجود صدها خانواده داعشی در داخل اردوگاه الهول در سوریه به مثابه مدارسی برای شتشوی مغزی بچه ها و جوانان برای تفکر داعشی است و ناظران امور از آن به مثابه بمب ساعتی که آمریکایی ها از آن استفاده نمایند، نام برده اند.

جابر گفت: انتقال خانواده های داعشی از الهول به الجدعه در جنوب موصل بسیار خطرناک است و باید فکری به حال آن گردد سازمان سیا آمریکا ناظر بر این اردوگاه هاست.

بمبی ساعتی که امنیت نینوا را بر باد می دهد

محمد الشبکی نماینده استان نینوا در مجلس عراق از بازگشت داعشی ها به این استان به مثابه بمبی ساعتی که امنیت این استان را بر باد می دهد، یاد نموده است.

وی تاکید نمود: این پرونده تبعات خطرناکی بر استان دارد. نگرانی زیادی درباره عدم سازگاری این بچه ها و مادران آنها با جامعه عراق وجود دارد. بخش اعظم ساکنان استان نینوا مخالف بازگشت خانواده های داعشی یا تعامل با آنها هستند زیرا آنها از بطن گروهی تروریستی خارج شده اند.

مصطفی الکاظمی مسئول تبعات بازگشت داعشی هاست

مهدی تقی عضو کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق هم گفت که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق مسئول مستقیم تبعات خطرناک بازگشت داعشی ها از اردوگاه الهول سوریه به عراق است.

بازگشت داعشی ها با تشویق و فشار آمریکا

بدر الزیادی دیگر عضو کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق، بازگشت داعشی ها به اردوگاه الجدعه در جنوب موصل را با تشویق آمریکا و دیگر کشورها دانست و گفت: توافقی میان دولت عراق و آمریکا برای بازگردانیدن خانواده های داعشی که در اردوگاه الهول هستند به اردوگاه الجدعه وجود دارد.

وی افزود: دولت عراق به دنبال بازپروری زنان و فرزندان داعشی و بازگردانیدن آنها به زندگی عادی در جامعه عراق است اما این مسائل زیادی به همراه دارد زیرا بسیاری از مردم عراق فرزندان خود را به دست داعش از دست داده اند.

الزیادی گفت: دولت مجبور به بازگردانیدن داعش به عراق به سبب فشارهای خارجی شد.

چه تضمینی برای عدم یورش داعش به اردوگاه الجدعه و آزادسازی خانواده هایشان وجود دارد؟

ویان دخیل نماینده سابق مجلس از وجود داعشی ها در اردوگاه الهول اطلاع داده و درباره حمله داعش به اردوگاه الجدعه برای آزاد کردن خانواده هایشان هشدار داد.

وی افزود: عراقی هایی که در اردوگاه الهول هستند فقط زنان و بچه ها نیستند بلکه داعشی ها نیز در این اردوگاه هستند. یکی از زنان این اردوگاه چند روز قبل وضع حمل نموده است و این نشان می دهد که داعشی ها در داخل اردوگاه هستند.

دخیل با اشاره به اینکه عراق مهیای میزبانی از این خانواده های داعشی نیست، گفت: اردوگاه الهول بیش از هفتاد هزار خارجی و 60 هزار عراقی و سوری را در خود دارد. همه کشورهای خارجی مخالف حضور داعشی های خارجی هستند و دولت ما به دنبال وارد کردن آنها به داخل عراق است.

وی این سئوال را بیان کرد: چه کسی تضمین می نماید که داعش به اردوگاه الجدعه برای آزادی خانواده های تروریست ها حمله نکند؟ بیش از 45 درصد از خانواده های داعشی در اردوگاه الهول از ساکنان موصل هستند.

هشدار درباره بی ثباتی در عراق با ورود تروریست ها از اردوگاه الهول سوریه به شهر موصل

مهدی تقی نماینده مجلس عراق گفت: تروریست ها در اردوگاه الهول با علم و نظارت نظامیان آمریکایی مستقر در سوریه حضور دارند و بازگردانیدن آنها به عراق حوادث سال 2014 را رقم خواهد زد.

محمد کریم نماینده فراکسیون صادقون در مجلس عراق گفت: آمریکا از داعشی هایی که در الهول هستند به عنوان بمبی زمان دار علیه عراق و منطقه استفاده می نماید. داعشی هایی که در این اردوگاه هستند، خطری برای عراق و امنیت آنها هستند.

عامر الفایز نماینده ائتلاف فتح در مجلس عراق گفت: مایه تاسف است که دولت عراق، داعشی ها را از اردوگاه الهول به عراق و اردوگاه الجدعه در جنوب موصل منتقل می نماید و این نشان از آن دارد که دولت نمی تواند مانع این تروریستها گردد و تصمیم در دست آن نیست.

اهرم فشار آمریکا به منظور نگه داشتن نیروهایش در عراق

علی کاظم الموسوی کارشناس عراقی امور امنیتی گفت: آمریکا با برگردانیدن تروریست های الهول به استان نینوا در واقع از بمب ساعتی خود استفاده می نماید. آمریکا به دنبال ماندن در عراق با بهره برداری از حضور تروریست هاست.

وی افزود: آمریکا از سال 2017 تروریست های را در التنف و شرق فرات سوریه با بهره برداری از سیطره خود بر بعضی مناطق مرزی سوریه با عراق، آموزش داده است.

الموسوی تاکید نمود: آمریکا تروریست های موجود در اردوگاه الهول و نیز سرنموده های تروریست ها را پایگاه های نظامی خود با نفت قاچاق شده و غلات دزدیده شده سوریه که به کردستان عراق می برد، تغذیه اقتصادی نموده است.

وی افزود: آمریکا از تروریست های در اردوگاه الهول به عنوان اهرم فشار و بمب ساعتی علیه عراق استفاده نموده است تا زمانی که عراق تصمیم به اخراج نظامیان آمریکایی گرفت از آنها استفاده کند.

این کارشناس امور امنیتی عراقی تاکید نمود: آمریکا از برگه خود استفاده نموده و تروریست ها را به عراق بازگردانیده تا سناریوی سال 2014 را تکرار کند و جالب این است که موصل را هم برگزیده است یعنی همان جایی که در سال 2014 اولین منطقه ای بود که به دست داعش افتاد و تروریست ها بر آن مسلط شدند.

مخالفت گسترده مردمی در مناطق آزاد شده از لوث داعش با بازگشت تکفیری ها

عباس صروط نماینده کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق از مخالفت گسترده مردمی در مناطق آزاد شده با بازگشت خانواده های داعشی به عمق عراق اطلاع داد و گفت: بازگشت خانواده ها داعشی از الهول که با خود تفکرات افراطی دارند تهدید نماینده جامعه است و مردم مخالف بازگشت آنها خواه به الجدعه یا دیگر مناطق هستند.

وی افزود: علت مخالفت ساکنان مناطق آزاد شده با بازگشت خانواده های داعشی؛ هم رنج و مصائبی است که این مناطق از دست داعش در هنگام اشغال کشیده اند. کشتارهای هولناک از سوی داعش اتفاق افتاده است.

صروط گفت: بازگشت آنها به شکل زودهنگام مسائل را به دنبال خواهد داشت.

طراحی آمریکایی برای بازگردانیدن داعش به عراق

این در شرایطی است که عبدالامیر الدبی نماینده فراکسیون صادقون در مجلس عراق از وجود طرح آمریکایی برای بازگردانیدن داعشی ها به عراق همزمان با بازداشت قاسم مصلح فرمنده عملیات الانبار حشد شعبی پرده برداشت و گفت: انتقال داعشی ها از سوریه به عراق علامت سئوال زیادی ایجاد می نماید به ویژه اینکه ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد که در پشت پرده آن کیست و چه طرفی با آمریکایی ها و نمودها درباره انتقال آنها و دیگر موضوعات مربوط به آن مصاحبه نموده است.

وی گفت: نیروهای حشد شعبی در مرز سوریه و عراق به شکل مداوم از سوی آمریکایی ها در معرض حمله قرار می گیرند تا نیروی عراقی در مرز نباشد و داعشی ها فعال شوند و بازداشت قاسم مصلح از فرماندهان حشد شعبی هم بخشی از طرح آمریکاست.

الدبی تاکید نمود: مصلح از فرماندهان مشهور نیروهای مسلح عراق است پس چگونه است که مصطفی الکاظمی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با یاری آمریکایی ها یکی از فرماندهان امنیتی خود را بازداشت می نماید؟ این لکه ننگی بر پیشانی الکاظمی است.

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 14 تیر 1400 بروزرسانی: 14 تیر 1400 گردآورنده: midya0.ir شناسه مطلب: 1200

به "بمب ساعتی آمریکا با هدف باقی نگه داشتن نیروهایش در عراق" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بمب ساعتی آمریکا با هدف باقی نگه داشتن نیروهایش در عراق"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید