محله باستانی سورو در بندرعباس، عکس

به گزارش مجله مدیاپلیر، محلهٔ سورو در غرب شهر بندرعباس قرار گرفته است . از این محله سکه های متعددی مربوط به دوران مختلف به ویژه دوران ساسانی، صفویه و قاجاریه به دست آمده است که اکنون در موزه بندرعباس نگهداری می گردد .

محله باستانی سورو در بندرعباس، عکس

از سکه های مشکوفه چنین بر می آید که ملوک هرمز صاحب ضرابخانه بوده اند و به غیر از مسکوکات مس و نقره، مسکوکات طلا هم ضرب می نموده اند . درسال 1925، تعداد 64 سکه طلا ضرب ملوک هرمز و جرون در قریه گودو کشف شده است .

نگاهی تاریخی ، اجتمای و فرهنگی به منطقه سورو

کمتر نوشته در باره تاریخ بندر عباس(گامرون) می توان یافت که در ان به بندر سورو اشاره نشده باشد در برخی از این نوشته ها به عنوان بندری کوچک در مقابل جزیره هرمز ، در نوشته دیگری بعنوان دهکده ماهیگیری در ساحل فارس یا بندری در راستا جاده هرمز به فارس، یاد شده است .

در نقشه با لا دوران خلافت عباسیان، موقعیت سورو بخوبی در کنار هرمز قدیم دیده میشود بندر سورو در ایالت فارس و در مرز کرمان قرار گرفته است .

انجه مسلم است تاریخ سورو با بندر هرمز قدیم (تیاب میناب) ، جزیره هرمز ، جرون ، گامرون و بعد ها بندر عباس گره خورده است .

بندر سورو که امروزه محله ای در بندر عباس می باشد و از دوره هخامنشی مسکونی بوده ، همچنان به رونق خود اضافه کرد ، علت توجه بازرگانان ان دوره به این بندر و قریه کوچک دو دلیل عمده داشت ، یکی به سبب نزدیکی به هرمز و دیگری در راستا راه تجاری فارس به هرمز قرار داشت لزا اهمیت خود را در دوره های پس از این نیز از دست نداد.

*لسترنج می نویسد؛ راه کاروانی (شیراز) از طارم به سمت جنوب به ساحل دریا می رفت و به بندر سورو یا شهرو مقابل جزیره هرمز می رسد؛(اطلس تاریخی ایران، اطلاعات تاریخی استان هرمزگان) *گی لسترنج نویسنده کتاب :جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی.

مقدسی در باره سورو می گوید ؛ سورو به وسیله خلیج فارس با عمان داد و ستد دارد و شهری است کوچک درست در مرز کرمان .

راستا تاریخی تجارت از هرمز وبندر عباس به وسیله بندر سورو ، لاتیدان به لارستان و فارس،موقیت لاتیدان در نقشه بالا در این راستا را می توان دید ، بعدها در دوران صفویه در لاتیدان یکی از بزرگترین پل های ایران بنا نمودن .

ایرج افشار سیستانی در کتاب ، هرمزگان (شناخت استان هرمز گان) می گوید ؛ شهر بندر عباس از روزگاران کهن دارای نامهای چون گاملاو ، کاماراو ، گامبری ، گمبرون ، گامرون، گمرو و جرون بوده است .بندر عباس در محل یا نزدیک ابادی ماهیگیری بنام شهرو ،سورو، تهرو ………. قرار داشت در اوائل سده 8 هجری قمری ، که نام جزیره کنونی هرمز از جرون به هرمز تعغیر یافت ، نام جرون بهشهرو (سورو) داده شد .

ایرج افشار در کتاب ؛ شناخت هرمزگان ادامه می دهد ؛ در دوران اشکانی نیز خلیج فارس ، از جمله بندر عباس از صندلی ویژه ای برخوردار بوده است در روزگار ساسانی ، این ناحیه از مراکز مهم داد وستد و بازرگانی به شمار رفته است . در اثر کاوشهای که در اسکله سازی سورو انجام گرفته ، چندین سکه نقره دوران ساسانی بدست امده است.

منطقه باستانی سورو و محله سورو قدیم ، در شمال محله سورو در گذشته نه چندان دور نخلستان وسیعی قرار داشت شامل هزاران مغ (نخل) و انواع درختان دیگر شامل کنار ، کرت ، کهور ، گز ، خرگ، تابستانها مردم سورو به مدت 3 ماه در این نخلستانها بسر می بردند ، مغ بالا ، مهفوز ، سندلی ، کلو کربه نخلستانهای مختلف سورو تشکیل می دادند ، متاسفانه در اواخر دهه چهل برای بنای منازل مسکونی پرسنل نیروی دریایی و اداره بندر ، تیشه به ریشه تمامی درختان منطقه زدند و دست اورد پدران و مادران ما در ابادی و سر سبزی منطقه ، به باد دادند

بنا بر انچه تا به امروز به نقل از منابع مختلف خواندیم در نزدیکی بندر عباس فعلی بندر دیگری بوده که در طول تاریخ به نامهای سورو یا جرون معروف بوده است ،در کتاب ؛ از بندر جرون تا بندر عباس ؛ نوشته محقق گرامی احمد سایبانی ، در آنالیز تاریخ بندر عباس ضمن جمع اوری مدارک مهم تاریخی در باره جرون و اشاره به ان منابع و اهمیت جرون در مقطعی از تاریخ منطقه ، متاسفانه در هیچ جای کتاب اشاره نمی نماید که بندری که در نزدیکی بندر عباس فعلی مکررا از ان یاد می نماید همان بندر سورو می باشد . این روش و دیدگاه نسبت به تاریخ بندر عباس ، باعث شده که ابهاماتی در باره تاریخ منطقه ایجاد نماید .

همانطوری که در اسناد مو جود داخلی و خارجی اشاره شده ، شهر فعلی بندر عباس (مرکز شهر) برای اولین بار توسط هلندیها در شرق سورو بنا شد، ساختمان گمرک قدیم و عمارت کلاه فرنگی از جمله اولین بناهای بودند که ایجاد شدند و کم کم شهر گسترش یافت ، مدارک و نقشه و نقاشی از بافت اولیه شهر جدید بندر عباس در اسناد مربوط به کمپانی هند شرقی هلند می توان یافت.

اسکله سورو

در سال 1334 در آنالیز محل مناسب برای ایجاد اسکله جدید بندر عباس ، کارشناسان خور چلو در منطقه سورو با توجه به عوامل طبیعی و تاریخی ، محلی مناسب برای اولین اسکله مدرن بندر عباس در نظر دریافت و در ابان سال 1346 بنای اسکله سورو اغاز شد.

زمانی که اسدالله علم وزیر در بار شاه برای افتتاح کار اسکله راهی خور چلو بود ، هزاران نفر از مردم سورو با ایجاد طاق نصرت و تجمع در اطراف جاده اسکله که از وسط نخلستانهای سورو میگذشت ، به شادی و پایکوبی پرداختند و راضی از اینکه بندر سورو دوباره اهمیت تاریخی خود را باز یافته .یکی از شاعران و نوازندگان محله سورو بنام احمد شاعر (احمد لنگو) در همین رابطه شعری سروده بود و با موسیقی اجرا میکرد و بچه ها او را همرای می کردند ،

اسکله بندونن ،اسکله بندونن

اقای علم نهدن که طاق نصرت جونن

این اسکله تا مدتی بنام اسکله سورو یا اسکله جدید خوانده می شد ولی متاسفانه بعد از انقلاب بدون توجه به سابقه تاریخی و فرهنگی منطقه ، اسکله سورو را به؛ اسکله شهید باهنر ؛ تعغیر نام دادند. و عملا سابقه 1500 ساله منطقه سورو که از دوران ساسانیان به همین نام شناخته شده و در تمام اسناد تاریخی و نقشه جغرافیای از سورو نام برده شده نا دیده دریافتد .

حتی به خون دهها نفر از دریانوردان سورو که به همراه نیروهای محلی در ازادی جزیره هرمز جان باخته بودند یا دهها نفر از اهالی سورو که در گلوله باران سورو توسط کشتی های پرتغالی جان باختند ، احترامی نگذاشتند.

نصر الله فلسفی نویسنده کتاب زندگی شاه عباس ، در کتاب خود در بخش مربوط به و قایع هرمز و پرتغالیها و اینکه چگونه پرتغالیها به انتقام گیری از مردم منطقه پرداختند ، ضمن توضیح وحشیگری پرتغالیان می گوید …….؛از جمله مناطق تخریب شده بندر دوسر (سورو) از بندرهای کوچک ایران در جوار هرمز بود که پرتغالیها غارت کردند و سوزاندند و جمعی از مردم بی گناه را کشتند. اما برای حاکمان اسلامی ایران فرهنگ و تاریخ مردم هرمزگان مهم نیست ، مهم ان است که به هر صورت فرهنگ خودشان بر ما می خواهند تحمیل نمایند حتی با تحریف تاریخ و واقعیت ها .

دریـا و دریـا نوردی

دریا و دریانوردی بخشی از تاریخ منطقه تشکیل می دهد ،شکوفای منطقه اطراف تنگه هرمز ارتباط مستقیم با دریانوردی داشت ودر این رابطه نقش لنج سازان بندر کنگ و پی پشت در جزیره قشم در طول تاریخ لنج سازی منطقه غیر قابل انکار می باشد .دریانوردان سورو لنجهای خودرا به استادان ماهر پی پشت سفارش می دادند ، در گذشته دو نوع عمده لنج مورد استفاده در منطقه سورو قرار میگرفت بوم و جالوت بود. ناخدایان سورویی که با لنجهای بادی و موتوری خود سفرهای زیادی به سراسر خلیج فارس ، دریای عمان ، هند و افریقا سفر می کردند تاثیر زیادی در رونق تجارت و پیشرفت سورو و منطقه داشته اند.

اقوام مختلف در متطقه سورو

در منطقه سورو در طول تاریخ اقوام مختلفی ساکن شده اند که مهمترین انان به قوم عبدلهی وقوم علی مهشاهی معروفند ، در اینجا به چگونگی حضور قوم علی مهشاهی در منطقه سورو می پردازیم.

ایران و هند دارای رابطه تاریخی ، تجاری و فرهنگی چند هزار ساله می باشند و جنوب ایران بخصوص هرمزگان همواره یکی از مراکز مهم تجاری با هند بوده است همین راطه تجاری گسترده باعث حضور هزاران بازرگان هندی که در برخی مناطق به بانیان معروف بودند(در زبان سانسکریت بانیک یعنی تاجر و بازرگان) در هرمز قدیم ، جزیره هرمز و سورو بوده و این حضور گسترده هندیا تاثیرات فرهنگی خاص خود در منطقه به جا گذاشته . نیمی از جمعیت چند هزار نفره سورو که به قوم علی مهشاهی معروفند از بازماندگان هندیها در این منطقه می باشند

ساحل سورو

لودریای سورو (لب دریای سورو) یکی از ساحل های زیبای بندر عباس می باشد این ساحل از شرق هتل گامرون تا خور گررو ادامه دارد.

منبع: گردشبان
انتشار: 25 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: midya0.ir شناسه مطلب: 425

به "محله باستانی سورو در بندرعباس، عکس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "محله باستانی سورو در بندرعباس، عکس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید